Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čeložnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čeložnice, hasicí přístroje Čeložnice, školení na hasicí přístroje Čeložnice, prodej hasicích systémů Čeložnice, prodej hasicích přístrojů Čeložnice, hasiva a hasicí příslušenství Čeložnice, Tepostop Čeložnice, firestop Čeložnice, hasicí systémy Čeložnice, hasicí zařízení Čeložnice, hasicí přístroje Čeložnice, požární ochrana Čeložnice, stabilní hasicí zařízení Čeložnice, lokální stabilní hasicí zařízení Čeložnice, automatický hasicí systém Čeložnice, samočinný hasicí systém Čeložnice, hasit CO2 Čeložnice, hasit oxid uhličitý Čeložnice, hasit s inergen Čeložnice, čisté hasivo Čeložnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čeložnice, vodní hasící přístroj Čeložnice, sněhový hasící přístroj Čeložnice, pěnový hasící přístroj Čeložnice, požární zabezpečení Čeložnice, požární bezpečnost Čeložnice, protipožární ochrana Čeložnice, servisní organizace hasících přístrojů Čeložnice, hasící syytémy serverovny Čeložnice,hasící filter Čeložnice, hasící přístroje pro cnc stroje Čeložnice, hasící systémy pro autobusy Čeložnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.