Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čelistná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čelistná, hasicí přístroje Čelistná, školení na hasicí přístroje Čelistná, prodej hasicích systémů Čelistná, prodej hasicích přístrojů Čelistná, hasiva a hasicí příslušenství Čelistná, Tepostop Čelistná, firestop Čelistná, hasicí systémy Čelistná, hasicí zařízení Čelistná, hasicí přístroje Čelistná, požární ochrana Čelistná, stabilní hasicí zařízení Čelistná, lokální stabilní hasicí zařízení Čelistná, automatický hasicí systém Čelistná, samočinný hasicí systém Čelistná, hasit CO2 Čelistná, hasit oxid uhličitý Čelistná, hasit s inergen Čelistná, čisté hasivo Čelistná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čelistná, vodní hasící přístroj Čelistná, sněhový hasící přístroj Čelistná, pěnový hasící přístroj Čelistná, požární zabezpečení Čelistná, požární bezpečnost Čelistná, protipožární ochrana Čelistná, servisní organizace hasících přístrojů Čelistná, hasící syytémy serverovny Čelistná,hasící filter Čelistná, hasící přístroje pro cnc stroje Čelistná, hasící systémy pro autobusy Čelistná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.