Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čelechovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čelechovice, hasicí přístroje Čelechovice, školení na hasicí přístroje Čelechovice, prodej hasicích systémů Čelechovice, prodej hasicích přístrojů Čelechovice, hasiva a hasicí příslušenství Čelechovice, Tepostop Čelechovice, firestop Čelechovice, hasicí systémy Čelechovice, hasicí zařízení Čelechovice, hasicí přístroje Čelechovice, požární ochrana Čelechovice, stabilní hasicí zařízení Čelechovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čelechovice, automatický hasicí systém Čelechovice, samočinný hasicí systém Čelechovice, hasit CO2 Čelechovice, hasit oxid uhličitý Čelechovice, hasit s inergen Čelechovice, čisté hasivo Čelechovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čelechovice, vodní hasící přístroj Čelechovice, sněhový hasící přístroj Čelechovice, pěnový hasící přístroj Čelechovice, požární zabezpečení Čelechovice, požární bezpečnost Čelechovice, protipožární ochrana Čelechovice, servisní organizace hasících přístrojů Čelechovice, hasící syytémy serverovny Čelechovice,hasící filter Čelechovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čelechovice, hasící systémy pro autobusy Čelechovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.