Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čelčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čelčice, hasicí přístroje Čelčice, školení na hasicí přístroje Čelčice, prodej hasicích systémů Čelčice, prodej hasicích přístrojů Čelčice, hasiva a hasicí příslušenství Čelčice, Tepostop Čelčice, firestop Čelčice, hasicí systémy Čelčice, hasicí zařízení Čelčice, hasicí přístroje Čelčice, požární ochrana Čelčice, stabilní hasicí zařízení Čelčice, lokální stabilní hasicí zařízení Čelčice, automatický hasicí systém Čelčice, samočinný hasicí systém Čelčice, hasit CO2 Čelčice, hasit oxid uhličitý Čelčice, hasit s inergen Čelčice, čisté hasivo Čelčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čelčice, vodní hasící přístroj Čelčice, sněhový hasící přístroj Čelčice, pěnový hasící přístroj Čelčice, požární zabezpečení Čelčice, požární bezpečnost Čelčice, protipožární ochrana Čelčice, servisní organizace hasících přístrojů Čelčice, hasící syytémy serverovny Čelčice,hasící filter Čelčice, hasící přístroje pro cnc stroje Čelčice, hasící systémy pro autobusy Čelčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.