Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cekov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cekov, hasicí přístroje Cekov, školení na hasicí přístroje Cekov, prodej hasicích systémů Cekov, prodej hasicích přístrojů Cekov, hasiva a hasicí příslušenství Cekov, Tepostop Cekov, firestop Cekov, hasicí systémy Cekov, hasicí zařízení Cekov, hasicí přístroje Cekov, požární ochrana Cekov, stabilní hasicí zařízení Cekov, lokální stabilní hasicí zařízení Cekov, automatický hasicí systém Cekov, samočinný hasicí systém Cekov, hasit CO2 Cekov, hasit oxid uhličitý Cekov, hasit s inergen Cekov, čisté hasivo Cekov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cekov, vodní hasící přístroj Cekov, sněhový hasící přístroj Cekov, pěnový hasící přístroj Cekov, požární zabezpečení Cekov, požární bezpečnost Cekov, protipožární ochrana Cekov, servisní organizace hasících přístrojů Cekov, hasící syytémy serverovny Cekov,hasící filter Cekov, hasící přístroje pro cnc stroje Cekov, hasící systémy pro autobusy Cekov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.