Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čejov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čejov, hasicí přístroje Čejov, školení na hasicí přístroje Čejov, prodej hasicích systémů Čejov, prodej hasicích přístrojů Čejov, hasiva a hasicí příslušenství Čejov, Tepostop Čejov, firestop Čejov, hasicí systémy Čejov, hasicí zařízení Čejov, hasicí přístroje Čejov, požární ochrana Čejov, stabilní hasicí zařízení Čejov, lokální stabilní hasicí zařízení Čejov, automatický hasicí systém Čejov, samočinný hasicí systém Čejov, hasit CO2 Čejov, hasit oxid uhličitý Čejov, hasit s inergen Čejov, čisté hasivo Čejov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čejov, vodní hasící přístroj Čejov, sněhový hasící přístroj Čejov, pěnový hasící přístroj Čejov, požární zabezpečení Čejov, požární bezpečnost Čejov, protipožární ochrana Čejov, servisní organizace hasících přístrojů Čejov, hasící syytémy serverovny Čejov,hasící filter Čejov, hasící přístroje pro cnc stroje Čejov, hasící systémy pro autobusy Čejov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.