Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cejle

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cejle, hasicí přístroje Cejle, školení na hasicí přístroje Cejle, prodej hasicích systémů Cejle, prodej hasicích přístrojů Cejle, hasiva a hasicí příslušenství Cejle, Tepostop Cejle, firestop Cejle, hasicí systémy Cejle, hasicí zařízení Cejle, hasicí přístroje Cejle, požární ochrana Cejle, stabilní hasicí zařízení Cejle, lokální stabilní hasicí zařízení Cejle, automatický hasicí systém Cejle, samočinný hasicí systém Cejle, hasit CO2 Cejle, hasit oxid uhličitý Cejle, hasit s inergen Cejle, čisté hasivo Cejle, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cejle, vodní hasící přístroj Cejle, sněhový hasící přístroj Cejle, pěnový hasící přístroj Cejle, požární zabezpečení Cejle, požární bezpečnost Cejle, protipožární ochrana Cejle, servisní organizace hasících přístrojů Cejle, hasící syytémy serverovny Cejle,hasící filter Cejle, hasící přístroje pro cnc stroje Cejle, hasící systémy pro autobusy Cejle, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.