Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čejetice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čejetice, hasicí přístroje Čejetice, školení na hasicí přístroje Čejetice, prodej hasicích systémů Čejetice, prodej hasicích přístrojů Čejetice, hasiva a hasicí příslušenství Čejetice, Tepostop Čejetice, firestop Čejetice, hasicí systémy Čejetice, hasicí zařízení Čejetice, hasicí přístroje Čejetice, požární ochrana Čejetice, stabilní hasicí zařízení Čejetice, lokální stabilní hasicí zařízení Čejetice, automatický hasicí systém Čejetice, samočinný hasicí systém Čejetice, hasit CO2 Čejetice, hasit oxid uhličitý Čejetice, hasit s inergen Čejetice, čisté hasivo Čejetice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čejetice, vodní hasící přístroj Čejetice, sněhový hasící přístroj Čejetice, pěnový hasící přístroj Čejetice, požární zabezpečení Čejetice, požární bezpečnost Čejetice, protipožární ochrana Čejetice, servisní organizace hasících přístrojů Čejetice, hasící syytémy serverovny Čejetice,hasící filter Čejetice, hasící přístroje pro cnc stroje Čejetice, hasící systémy pro autobusy Čejetice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.