Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čejč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čejč, hasicí přístroje Čejč, školení na hasicí přístroje Čejč, prodej hasicích systémů Čejč, prodej hasicích přístrojů Čejč, hasiva a hasicí příslušenství Čejč, Tepostop Čejč, firestop Čejč, hasicí systémy Čejč, hasicí zařízení Čejč, hasicí přístroje Čejč, požární ochrana Čejč, stabilní hasicí zařízení Čejč, lokální stabilní hasicí zařízení Čejč, automatický hasicí systém Čejč, samočinný hasicí systém Čejč, hasit CO2 Čejč, hasit oxid uhličitý Čejč, hasit s inergen Čejč, čisté hasivo Čejč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čejč, vodní hasící přístroj Čejč, sněhový hasící přístroj Čejč, pěnový hasící přístroj Čejč, požární zabezpečení Čejč, požární bezpečnost Čejč, protipožární ochrana Čejč, servisní organizace hasících přístrojů Čejč, hasící syytémy serverovny Čejč,hasící filter Čejč, hasící přístroje pro cnc stroje Čejč, hasící systémy pro autobusy Čejč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.