Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čehovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čehovice, hasicí přístroje Čehovice, školení na hasicí přístroje Čehovice, prodej hasicích systémů Čehovice, prodej hasicích přístrojů Čehovice, hasiva a hasicí příslušenství Čehovice, Tepostop Čehovice, firestop Čehovice, hasicí systémy Čehovice, hasicí zařízení Čehovice, hasicí přístroje Čehovice, požární ochrana Čehovice, stabilní hasicí zařízení Čehovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čehovice, automatický hasicí systém Čehovice, samočinný hasicí systém Čehovice, hasit CO2 Čehovice, hasit oxid uhličitý Čehovice, hasit s inergen Čehovice, čisté hasivo Čehovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čehovice, vodní hasící přístroj Čehovice, sněhový hasící přístroj Čehovice, pěnový hasící přístroj Čehovice, požární zabezpečení Čehovice, požární bezpečnost Čehovice, protipožární ochrana Čehovice, servisní organizace hasících přístrojů Čehovice, hasící syytémy serverovny Čehovice,hasící filter Čehovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čehovice, hasící systémy pro autobusy Čehovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.