Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cehnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cehnice, hasicí přístroje Cehnice, školení na hasicí přístroje Cehnice, prodej hasicích systémů Cehnice, prodej hasicích přístrojů Cehnice, hasiva a hasicí příslušenství Cehnice, Tepostop Cehnice, firestop Cehnice, hasicí systémy Cehnice, hasicí zařízení Cehnice, hasicí přístroje Cehnice, požární ochrana Cehnice, stabilní hasicí zařízení Cehnice, lokální stabilní hasicí zařízení Cehnice, automatický hasicí systém Cehnice, samočinný hasicí systém Cehnice, hasit CO2 Cehnice, hasit oxid uhličitý Cehnice, hasit s inergen Cehnice, čisté hasivo Cehnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cehnice, vodní hasící přístroj Cehnice, sněhový hasící přístroj Cehnice, pěnový hasící přístroj Cehnice, požární zabezpečení Cehnice, požární bezpečnost Cehnice, protipožární ochrana Cehnice, servisní organizace hasících přístrojů Cehnice, hasící syytémy serverovny Cehnice,hasící filter Cehnice, hasící přístroje pro cnc stroje Cehnice, hasící systémy pro autobusy Cehnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.