Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čečovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čečovice, hasicí přístroje Čečovice, školení na hasicí přístroje Čečovice, prodej hasicích systémů Čečovice, prodej hasicích přístrojů Čečovice, hasiva a hasicí příslušenství Čečovice, Tepostop Čečovice, firestop Čečovice, hasicí systémy Čečovice, hasicí zařízení Čečovice, hasicí přístroje Čečovice, požární ochrana Čečovice, stabilní hasicí zařízení Čečovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čečovice, automatický hasicí systém Čečovice, samočinný hasicí systém Čečovice, hasit CO2 Čečovice, hasit oxid uhličitý Čečovice, hasit s inergen Čečovice, čisté hasivo Čečovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čečovice, vodní hasící přístroj Čečovice, sněhový hasící přístroj Čečovice, pěnový hasící přístroj Čečovice, požární zabezpečení Čečovice, požární bezpečnost Čečovice, protipožární ochrana Čečovice, servisní organizace hasících přístrojů Čečovice, hasící syytémy serverovny Čečovice,hasící filter Čečovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čečovice, hasící systémy pro autobusy Čečovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.