Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čečkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čečkovice, hasicí přístroje Čečkovice, školení na hasicí přístroje Čečkovice, prodej hasicích systémů Čečkovice, prodej hasicích přístrojů Čečkovice, hasiva a hasicí příslušenství Čečkovice, Tepostop Čečkovice, firestop Čečkovice, hasicí systémy Čečkovice, hasicí zařízení Čečkovice, hasicí přístroje Čečkovice, požární ochrana Čečkovice, stabilní hasicí zařízení Čečkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čečkovice, automatický hasicí systém Čečkovice, samočinný hasicí systém Čečkovice, hasit CO2 Čečkovice, hasit oxid uhličitý Čečkovice, hasit s inergen Čečkovice, čisté hasivo Čečkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čečkovice, vodní hasící přístroj Čečkovice, sněhový hasící přístroj Čečkovice, pěnový hasící přístroj Čečkovice, požární zabezpečení Čečkovice, požární bezpečnost Čečkovice, protipožární ochrana Čečkovice, servisní organizace hasících přístrojů Čečkovice, hasící syytémy serverovny Čečkovice,hasící filter Čečkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čečkovice, hasící systémy pro autobusy Čečkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.