Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čechy pod Kosířem

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čechy pod Kosířem, hasicí přístroje Čechy pod Kosířem, školení na hasicí přístroje Čechy pod Kosířem, prodej hasicích systémů Čechy pod Kosířem, prodej hasicích přístrojů Čechy pod Kosířem, hasiva a hasicí příslušenství Čechy pod Kosířem, Tepostop Čechy pod Kosířem, firestop Čechy pod Kosířem, hasicí systémy Čechy pod Kosířem, hasicí zařízení Čechy pod Kosířem, hasicí přístroje Čechy pod Kosířem, požární ochrana Čechy pod Kosířem, stabilní hasicí zařízení Čechy pod Kosířem, lokální stabilní hasicí zařízení Čechy pod Kosířem, automatický hasicí systém Čechy pod Kosířem, samočinný hasicí systém Čechy pod Kosířem, hasit CO2 Čechy pod Kosířem, hasit oxid uhličitý Čechy pod Kosířem, hasit s inergen Čechy pod Kosířem, čisté hasivo Čechy pod Kosířem, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čechy pod Kosířem, vodní hasící přístroj Čechy pod Kosířem, sněhový hasící přístroj Čechy pod Kosířem, pěnový hasící přístroj Čechy pod Kosířem, požární zabezpečení Čechy pod Kosířem, požární bezpečnost Čechy pod Kosířem, protipožární ochrana Čechy pod Kosířem, servisní organizace hasících přístrojů Čechy pod Kosířem, hasící syytémy serverovny Čechy pod Kosířem,hasící filter Čechy pod Kosířem, hasící přístroje pro cnc stroje Čechy pod Kosířem, hasící systémy pro autobusy Čechy pod Kosířem, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.