Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čechy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čechy, hasicí přístroje Čechy, školení na hasicí přístroje Čechy, prodej hasicích systémů Čechy, prodej hasicích přístrojů Čechy, hasiva a hasicí příslušenství Čechy, Tepostop Čechy, firestop Čechy, hasicí systémy Čechy, hasicí zařízení Čechy, hasicí přístroje Čechy, požární ochrana Čechy, stabilní hasicí zařízení Čechy, lokální stabilní hasicí zařízení Čechy, automatický hasicí systém Čechy, samočinný hasicí systém Čechy, hasit CO2 Čechy, hasit oxid uhličitý Čechy, hasit s inergen Čechy, čisté hasivo Čechy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čechy, vodní hasící přístroj Čechy, sněhový hasící přístroj Čechy, pěnový hasící přístroj Čechy, požární zabezpečení Čechy, požární bezpečnost Čechy, protipožární ochrana Čechy, servisní organizace hasících přístrojů Čechy, hasící syytémy serverovny Čechy,hasící filter Čechy, hasící přístroje pro cnc stroje Čechy, hasící systémy pro autobusy Čechy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.