Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čechtín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čechtín, hasicí přístroje Čechtín, školení na hasicí přístroje Čechtín, prodej hasicích systémů Čechtín, prodej hasicích přístrojů Čechtín, hasiva a hasicí příslušenství Čechtín, Tepostop Čechtín, firestop Čechtín, hasicí systémy Čechtín, hasicí zařízení Čechtín, hasicí přístroje Čechtín, požární ochrana Čechtín, stabilní hasicí zařízení Čechtín, lokální stabilní hasicí zařízení Čechtín, automatický hasicí systém Čechtín, samočinný hasicí systém Čechtín, hasit CO2 Čechtín, hasit oxid uhličitý Čechtín, hasit s inergen Čechtín, čisté hasivo Čechtín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čechtín, vodní hasící přístroj Čechtín, sněhový hasící přístroj Čechtín, pěnový hasící přístroj Čechtín, požární zabezpečení Čechtín, požární bezpečnost Čechtín, protipožární ochrana Čechtín, servisní organizace hasících přístrojů Čechtín, hasící syytémy serverovny Čechtín,hasící filter Čechtín, hasící přístroje pro cnc stroje Čechtín, hasící systémy pro autobusy Čechtín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.