Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čečelice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čečelice, hasicí přístroje Čečelice, školení na hasicí přístroje Čečelice, prodej hasicích systémů Čečelice, prodej hasicích přístrojů Čečelice, hasiva a hasicí příslušenství Čečelice, Tepostop Čečelice, firestop Čečelice, hasicí systémy Čečelice, hasicí zařízení Čečelice, hasicí přístroje Čečelice, požární ochrana Čečelice, stabilní hasicí zařízení Čečelice, lokální stabilní hasicí zařízení Čečelice, automatický hasicí systém Čečelice, samočinný hasicí systém Čečelice, hasit CO2 Čečelice, hasit oxid uhličitý Čečelice, hasit s inergen Čečelice, čisté hasivo Čečelice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čečelice, vodní hasící přístroj Čečelice, sněhový hasící přístroj Čečelice, pěnový hasící přístroj Čečelice, požární zabezpečení Čečelice, požární bezpečnost Čečelice, protipožární ochrana Čečelice, servisní organizace hasících přístrojů Čečelice, hasící syytémy serverovny Čečelice,hasící filter Čečelice, hasící přístroje pro cnc stroje Čečelice, hasící systémy pro autobusy Čečelice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.