Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cebiv

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cebiv, hasicí přístroje Cebiv, školení na hasicí přístroje Cebiv, prodej hasicích systémů Cebiv, prodej hasicích přístrojů Cebiv, hasiva a hasicí příslušenství Cebiv, Tepostop Cebiv, firestop Cebiv, hasicí systémy Cebiv, hasicí zařízení Cebiv, hasicí přístroje Cebiv, požární ochrana Cebiv, stabilní hasicí zařízení Cebiv, lokální stabilní hasicí zařízení Cebiv, automatický hasicí systém Cebiv, samočinný hasicí systém Cebiv, hasit CO2 Cebiv, hasit oxid uhličitý Cebiv, hasit s inergen Cebiv, čisté hasivo Cebiv, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cebiv, vodní hasící přístroj Cebiv, sněhový hasící přístroj Cebiv, pěnový hasící přístroj Cebiv, požární zabezpečení Cebiv, požární bezpečnost Cebiv, protipožární ochrana Cebiv, servisní organizace hasících přístrojů Cebiv, hasící syytémy serverovny Cebiv,hasící filter Cebiv, hasící přístroje pro cnc stroje Cebiv, hasící systémy pro autobusy Cebiv, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.