Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Časy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Časy, hasicí přístroje Časy, školení na hasicí přístroje Časy, prodej hasicích systémů Časy, prodej hasicích přístrojů Časy, hasiva a hasicí příslušenství Časy, Tepostop Časy, firestop Časy, hasicí systémy Časy, hasicí zařízení Časy, hasicí přístroje Časy, požární ochrana Časy, stabilní hasicí zařízení Časy, lokální stabilní hasicí zařízení Časy, automatický hasicí systém Časy, samočinný hasicí systém Časy, hasit CO2 Časy, hasit oxid uhličitý Časy, hasit s inergen Časy, čisté hasivo Časy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Časy, vodní hasící přístroj Časy, sněhový hasící přístroj Časy, pěnový hasící přístroj Časy, požární zabezpečení Časy, požární bezpečnost Časy, protipožární ochrana Časy, servisní organizace hasících přístrojů Časy, hasící syytémy serverovny Časy,hasící filter Časy, hasící přístroje pro cnc stroje Časy, hasící systémy pro autobusy Časy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.