Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Častolovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Častolovice, hasicí přístroje Častolovice, školení na hasicí přístroje Častolovice, prodej hasicích systémů Častolovice, prodej hasicích přístrojů Častolovice, hasiva a hasicí příslušenství Častolovice, Tepostop Častolovice, firestop Častolovice, hasicí systémy Častolovice, hasicí zařízení Častolovice, hasicí přístroje Častolovice, požární ochrana Častolovice, stabilní hasicí zařízení Častolovice, lokální stabilní hasicí zařízení Častolovice, automatický hasicí systém Častolovice, samočinný hasicí systém Častolovice, hasit CO2 Častolovice, hasit oxid uhličitý Častolovice, hasit s inergen Častolovice, čisté hasivo Častolovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Častolovice, vodní hasící přístroj Častolovice, sněhový hasící přístroj Častolovice, pěnový hasící přístroj Častolovice, požární zabezpečení Častolovice, požární bezpečnost Častolovice, protipožární ochrana Častolovice, servisní organizace hasících přístrojů Častolovice, hasící syytémy serverovny Častolovice,hasící filter Častolovice, hasící přístroje pro cnc stroje Častolovice, hasící systémy pro autobusy Častolovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.