Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Částkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Částkov, hasicí přístroje Částkov, školení na hasicí přístroje Částkov, prodej hasicích systémů Částkov, prodej hasicích přístrojů Částkov, hasiva a hasicí příslušenství Částkov, Tepostop Částkov, firestop Částkov, hasicí systémy Částkov, hasicí zařízení Částkov, hasicí přístroje Částkov, požární ochrana Částkov, stabilní hasicí zařízení Částkov, lokální stabilní hasicí zařízení Částkov, automatický hasicí systém Částkov, samočinný hasicí systém Částkov, hasit CO2 Částkov, hasit oxid uhličitý Částkov, hasit s inergen Částkov, čisté hasivo Částkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Částkov, vodní hasící přístroj Částkov, sněhový hasící přístroj Částkov, pěnový hasící přístroj Částkov, požární zabezpečení Částkov, požární bezpečnost Částkov, protipožární ochrana Částkov, servisní organizace hasících přístrojů Částkov, hasící syytémy serverovny Částkov,hasící filter Částkov, hasící přístroje pro cnc stroje Částkov, hasící systémy pro autobusy Částkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.