Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čáslavsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čáslavsko, hasicí přístroje Čáslavsko, školení na hasicí přístroje Čáslavsko, prodej hasicích systémů Čáslavsko, prodej hasicích přístrojů Čáslavsko, hasiva a hasicí příslušenství Čáslavsko, Tepostop Čáslavsko, firestop Čáslavsko, hasicí systémy Čáslavsko, hasicí zařízení Čáslavsko, hasicí přístroje Čáslavsko, požární ochrana Čáslavsko, stabilní hasicí zařízení Čáslavsko, lokální stabilní hasicí zařízení Čáslavsko, automatický hasicí systém Čáslavsko, samočinný hasicí systém Čáslavsko, hasit CO2 Čáslavsko, hasit oxid uhličitý Čáslavsko, hasit s inergen Čáslavsko, čisté hasivo Čáslavsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čáslavsko, vodní hasící přístroj Čáslavsko, sněhový hasící přístroj Čáslavsko, pěnový hasící přístroj Čáslavsko, požární zabezpečení Čáslavsko, požární bezpečnost Čáslavsko, protipožární ochrana Čáslavsko, servisní organizace hasících přístrojů Čáslavsko, hasící syytémy serverovny Čáslavsko,hasící filter Čáslavsko, hasící přístroje pro cnc stroje Čáslavsko, hasící systémy pro autobusy Čáslavsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.