Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čáslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čáslavice, hasicí přístroje Čáslavice, školení na hasicí přístroje Čáslavice, prodej hasicích systémů Čáslavice, prodej hasicích přístrojů Čáslavice, hasiva a hasicí příslušenství Čáslavice, Tepostop Čáslavice, firestop Čáslavice, hasicí systémy Čáslavice, hasicí zařízení Čáslavice, hasicí přístroje Čáslavice, požární ochrana Čáslavice, stabilní hasicí zařízení Čáslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Čáslavice, automatický hasicí systém Čáslavice, samočinný hasicí systém Čáslavice, hasit CO2 Čáslavice, hasit oxid uhličitý Čáslavice, hasit s inergen Čáslavice, čisté hasivo Čáslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čáslavice, vodní hasící přístroj Čáslavice, sněhový hasící přístroj Čáslavice, pěnový hasící přístroj Čáslavice, požární zabezpečení Čáslavice, požární bezpečnost Čáslavice, protipožární ochrana Čáslavice, servisní organizace hasících přístrojů Čáslavice, hasící syytémy serverovny Čáslavice,hasící filter Čáslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Čáslavice, hasící systémy pro autobusy Čáslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.