Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čáslav

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čáslav, hasicí přístroje Čáslav, školení na hasicí přístroje Čáslav, prodej hasicích systémů Čáslav, prodej hasicích přístrojů Čáslav, hasiva a hasicí příslušenství Čáslav, Tepostop Čáslav, firestop Čáslav, hasicí systémy Čáslav, hasicí zařízení Čáslav, hasicí přístroje Čáslav, požární ochrana Čáslav, stabilní hasicí zařízení Čáslav, lokální stabilní hasicí zařízení Čáslav, automatický hasicí systém Čáslav, samočinný hasicí systém Čáslav, hasit CO2 Čáslav, hasit oxid uhličitý Čáslav, hasit s inergen Čáslav, čisté hasivo Čáslav, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čáslav, vodní hasící přístroj Čáslav, sněhový hasící přístroj Čáslav, pěnový hasící přístroj Čáslav, požární zabezpečení Čáslav, požární bezpečnost Čáslav, protipožární ochrana Čáslav, servisní organizace hasících přístrojů Čáslav, hasící syytémy serverovny Čáslav,hasící filter Čáslav, hasící přístroje pro cnc stroje Čáslav, hasící systémy pro autobusy Čáslav, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.