Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čankovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čankovice, hasicí přístroje Čankovice, školení na hasicí přístroje Čankovice, prodej hasicích systémů Čankovice, prodej hasicích přístrojů Čankovice, hasiva a hasicí příslušenství Čankovice, Tepostop Čankovice, firestop Čankovice, hasicí systémy Čankovice, hasicí zařízení Čankovice, hasicí přístroje Čankovice, požární ochrana Čankovice, stabilní hasicí zařízení Čankovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čankovice, automatický hasicí systém Čankovice, samočinný hasicí systém Čankovice, hasit CO2 Čankovice, hasit oxid uhličitý Čankovice, hasit s inergen Čankovice, čisté hasivo Čankovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čankovice, vodní hasící přístroj Čankovice, sněhový hasící přístroj Čankovice, pěnový hasící přístroj Čankovice, požární zabezpečení Čankovice, požární bezpečnost Čankovice, protipožární ochrana Čankovice, servisní organizace hasících přístrojů Čankovice, hasící syytémy serverovny Čankovice,hasící filter Čankovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čankovice, hasící systémy pro autobusy Čankovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.