Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čakovičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čakovičky, hasicí přístroje Čakovičky, školení na hasicí přístroje Čakovičky, prodej hasicích systémů Čakovičky, prodej hasicích přístrojů Čakovičky, hasiva a hasicí příslušenství Čakovičky, Tepostop Čakovičky, firestop Čakovičky, hasicí systémy Čakovičky, hasicí zařízení Čakovičky, hasicí přístroje Čakovičky, požární ochrana Čakovičky, stabilní hasicí zařízení Čakovičky, lokální stabilní hasicí zařízení Čakovičky, automatický hasicí systém Čakovičky, samočinný hasicí systém Čakovičky, hasit CO2 Čakovičky, hasit oxid uhličitý Čakovičky, hasit s inergen Čakovičky, čisté hasivo Čakovičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čakovičky, vodní hasící přístroj Čakovičky, sněhový hasící přístroj Čakovičky, pěnový hasící přístroj Čakovičky, požární zabezpečení Čakovičky, požární bezpečnost Čakovičky, protipožární ochrana Čakovičky, servisní organizace hasících přístrojů Čakovičky, hasící syytémy serverovny Čakovičky,hasící filter Čakovičky, hasící přístroje pro cnc stroje Čakovičky, hasící systémy pro autobusy Čakovičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.