Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čaková

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čaková, hasicí přístroje Čaková, školení na hasicí přístroje Čaková, prodej hasicích systémů Čaková, prodej hasicích přístrojů Čaková, hasiva a hasicí příslušenství Čaková, Tepostop Čaková, firestop Čaková, hasicí systémy Čaková, hasicí zařízení Čaková, hasicí přístroje Čaková, požární ochrana Čaková, stabilní hasicí zařízení Čaková, lokální stabilní hasicí zařízení Čaková, automatický hasicí systém Čaková, samočinný hasicí systém Čaková, hasit CO2 Čaková, hasit oxid uhličitý Čaková, hasit s inergen Čaková, čisté hasivo Čaková, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čaková, vodní hasící přístroj Čaková, sněhový hasící přístroj Čaková, pěnový hasící přístroj Čaková, požární zabezpečení Čaková, požární bezpečnost Čaková, protipožární ochrana Čaková, servisní organizace hasících přístrojů Čaková, hasící syytémy serverovny Čaková,hasící filter Čaková, hasící přístroje pro cnc stroje Čaková, hasící systémy pro autobusy Čaková, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.