Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čakov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čakov, hasicí přístroje Čakov, školení na hasicí přístroje Čakov, prodej hasicích systémů Čakov, prodej hasicích přístrojů Čakov, hasiva a hasicí příslušenství Čakov, Tepostop Čakov, firestop Čakov, hasicí systémy Čakov, hasicí zařízení Čakov, hasicí přístroje Čakov, požární ochrana Čakov, stabilní hasicí zařízení Čakov, lokální stabilní hasicí zařízení Čakov, automatický hasicí systém Čakov, samočinný hasicí systém Čakov, hasit CO2 Čakov, hasit oxid uhličitý Čakov, hasit s inergen Čakov, čisté hasivo Čakov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čakov, vodní hasící přístroj Čakov, sněhový hasící přístroj Čakov, pěnový hasící přístroj Čakov, požární zabezpečení Čakov, požární bezpečnost Čakov, protipožární ochrana Čakov, servisní organizace hasících přístrojů Čakov, hasící syytémy serverovny Čakov,hasící filter Čakov, hasící přístroje pro cnc stroje Čakov, hasící systémy pro autobusy Čakov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.