Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čachrov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čachrov, hasicí přístroje Čachrov, školení na hasicí přístroje Čachrov, prodej hasicích systémů Čachrov, prodej hasicích přístrojů Čachrov, hasiva a hasicí příslušenství Čachrov, Tepostop Čachrov, firestop Čachrov, hasicí systémy Čachrov, hasicí zařízení Čachrov, hasicí přístroje Čachrov, požární ochrana Čachrov, stabilní hasicí zařízení Čachrov, lokální stabilní hasicí zařízení Čachrov, automatický hasicí systém Čachrov, samočinný hasicí systém Čachrov, hasit CO2 Čachrov, hasit oxid uhličitý Čachrov, hasit s inergen Čachrov, čisté hasivo Čachrov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čachrov, vodní hasící přístroj Čachrov, sněhový hasící přístroj Čachrov, pěnový hasící přístroj Čachrov, požární zabezpečení Čachrov, požární bezpečnost Čachrov, protipožární ochrana Čachrov, servisní organizace hasících přístrojů Čachrov, hasící syytémy serverovny Čachrov,hasící filter Čachrov, hasící přístroje pro cnc stroje Čachrov, hasící systémy pro autobusy Čachrov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.