Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čachovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čachovice, hasicí přístroje Čachovice, školení na hasicí přístroje Čachovice, prodej hasicích systémů Čachovice, prodej hasicích přístrojů Čachovice, hasiva a hasicí příslušenství Čachovice, Tepostop Čachovice, firestop Čachovice, hasicí systémy Čachovice, hasicí zařízení Čachovice, hasicí přístroje Čachovice, požární ochrana Čachovice, stabilní hasicí zařízení Čachovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čachovice, automatický hasicí systém Čachovice, samočinný hasicí systém Čachovice, hasit CO2 Čachovice, hasit oxid uhličitý Čachovice, hasit s inergen Čachovice, čisté hasivo Čachovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čachovice, vodní hasící přístroj Čachovice, sněhový hasící přístroj Čachovice, pěnový hasící přístroj Čachovice, požární zabezpečení Čachovice, požární bezpečnost Čachovice, protipožární ochrana Čachovice, servisní organizace hasících přístrojů Čachovice, hasící syytémy serverovny Čachovice,hasící filter Čachovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čachovice, hasící systémy pro autobusy Čachovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.