Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čachotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čachotín, hasicí přístroje Čachotín, školení na hasicí přístroje Čachotín, prodej hasicích systémů Čachotín, prodej hasicích přístrojů Čachotín, hasiva a hasicí příslušenství Čachotín, Tepostop Čachotín, firestop Čachotín, hasicí systémy Čachotín, hasicí zařízení Čachotín, hasicí přístroje Čachotín, požární ochrana Čachotín, stabilní hasicí zařízení Čachotín, lokální stabilní hasicí zařízení Čachotín, automatický hasicí systém Čachotín, samočinný hasicí systém Čachotín, hasit CO2 Čachotín, hasit oxid uhličitý Čachotín, hasit s inergen Čachotín, čisté hasivo Čachotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čachotín, vodní hasící přístroj Čachotín, sněhový hasící přístroj Čachotín, pěnový hasící přístroj Čachotín, požární zabezpečení Čachotín, požární bezpečnost Čachotín, protipožární ochrana Čachotín, servisní organizace hasících přístrojů Čachotín, hasící syytémy serverovny Čachotín,hasící filter Čachotín, hasící přístroje pro cnc stroje Čachotín, hasící systémy pro autobusy Čachotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.