Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bzenec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bzenec, hasicí přístroje Bzenec, školení na hasicí přístroje Bzenec, prodej hasicích systémů Bzenec, prodej hasicích přístrojů Bzenec, hasiva a hasicí příslušenství Bzenec, Tepostop Bzenec, firestop Bzenec, hasicí systémy Bzenec, hasicí zařízení Bzenec, hasicí přístroje Bzenec, požární ochrana Bzenec, stabilní hasicí zařízení Bzenec, lokální stabilní hasicí zařízení Bzenec, automatický hasicí systém Bzenec, samočinný hasicí systém Bzenec, hasit CO2 Bzenec, hasit oxid uhličitý Bzenec, hasit s inergen Bzenec, čisté hasivo Bzenec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bzenec, vodní hasící přístroj Bzenec, sněhový hasící přístroj Bzenec, pěnový hasící přístroj Bzenec, požární zabezpečení Bzenec, požární bezpečnost Bzenec, protipožární ochrana Bzenec, servisní organizace hasících přístrojů Bzenec, hasící syytémy serverovny Bzenec,hasící filter Bzenec, hasící přístroje pro cnc stroje Bzenec, hasící systémy pro autobusy Bzenec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.