Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bžany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bžany, hasicí přístroje Bžany, školení na hasicí přístroje Bžany, prodej hasicích systémů Bžany, prodej hasicích přístrojů Bžany, hasiva a hasicí příslušenství Bžany, Tepostop Bžany, firestop Bžany, hasicí systémy Bžany, hasicí zařízení Bžany, hasicí přístroje Bžany, požární ochrana Bžany, stabilní hasicí zařízení Bžany, lokální stabilní hasicí zařízení Bžany, automatický hasicí systém Bžany, samočinný hasicí systém Bžany, hasit CO2 Bžany, hasit oxid uhličitý Bžany, hasit s inergen Bžany, čisté hasivo Bžany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bžany, vodní hasící přístroj Bžany, sněhový hasící přístroj Bžany, pěnový hasící přístroj Bžany, požární zabezpečení Bžany, požární bezpečnost Bžany, protipožární ochrana Bžany, servisní organizace hasících přístrojů Bžany, hasící syytémy serverovny Bžany,hasící filter Bžany, hasící přístroje pro cnc stroje Bžany, hasící systémy pro autobusy Bžany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.