Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Byzhradec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Byzhradec, hasicí přístroje Byzhradec, školení na hasicí přístroje Byzhradec, prodej hasicích systémů Byzhradec, prodej hasicích přístrojů Byzhradec, hasiva a hasicí příslušenství Byzhradec, Tepostop Byzhradec, firestop Byzhradec, hasicí systémy Byzhradec, hasicí zařízení Byzhradec, hasicí přístroje Byzhradec, požární ochrana Byzhradec, stabilní hasicí zařízení Byzhradec, lokální stabilní hasicí zařízení Byzhradec, automatický hasicí systém Byzhradec, samočinný hasicí systém Byzhradec, hasit CO2 Byzhradec, hasit oxid uhličitý Byzhradec, hasit s inergen Byzhradec, čisté hasivo Byzhradec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Byzhradec, vodní hasící přístroj Byzhradec, sněhový hasící přístroj Byzhradec, pěnový hasící přístroj Byzhradec, požární zabezpečení Byzhradec, požární bezpečnost Byzhradec, protipožární ochrana Byzhradec, servisní organizace hasících přístrojů Byzhradec, hasící syytémy serverovny Byzhradec,hasící filter Byzhradec, hasící přístroje pro cnc stroje Byzhradec, hasící systémy pro autobusy Byzhradec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.