Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystrovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystrovany, hasicí přístroje Bystrovany, školení na hasicí přístroje Bystrovany, prodej hasicích systémů Bystrovany, prodej hasicích přístrojů Bystrovany, hasiva a hasicí příslušenství Bystrovany, Tepostop Bystrovany, firestop Bystrovany, hasicí systémy Bystrovany, hasicí zařízení Bystrovany, hasicí přístroje Bystrovany, požární ochrana Bystrovany, stabilní hasicí zařízení Bystrovany, lokální stabilní hasicí zařízení Bystrovany, automatický hasicí systém Bystrovany, samočinný hasicí systém Bystrovany, hasit CO2 Bystrovany, hasit oxid uhličitý Bystrovany, hasit s inergen Bystrovany, čisté hasivo Bystrovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystrovany, vodní hasící přístroj Bystrovany, sněhový hasící přístroj Bystrovany, pěnový hasící přístroj Bystrovany, požární zabezpečení Bystrovany, požární bezpečnost Bystrovany, protipožární ochrana Bystrovany, servisní organizace hasících přístrojů Bystrovany, hasící syytémy serverovny Bystrovany,hasící filter Bystrovany, hasící přístroje pro cnc stroje Bystrovany, hasící systémy pro autobusy Bystrovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.