Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystročice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystročice, hasicí přístroje Bystročice, školení na hasicí přístroje Bystročice, prodej hasicích systémů Bystročice, prodej hasicích přístrojů Bystročice, hasiva a hasicí příslušenství Bystročice, Tepostop Bystročice, firestop Bystročice, hasicí systémy Bystročice, hasicí zařízení Bystročice, hasicí přístroje Bystročice, požární ochrana Bystročice, stabilní hasicí zařízení Bystročice, lokální stabilní hasicí zařízení Bystročice, automatický hasicí systém Bystročice, samočinný hasicí systém Bystročice, hasit CO2 Bystročice, hasit oxid uhličitý Bystročice, hasit s inergen Bystročice, čisté hasivo Bystročice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystročice, vodní hasící přístroj Bystročice, sněhový hasící přístroj Bystročice, pěnový hasící přístroj Bystročice, požární zabezpečení Bystročice, požární bezpečnost Bystročice, protipožární ochrana Bystročice, servisní organizace hasících přístrojů Bystročice, hasící syytémy serverovny Bystročice,hasící filter Bystročice, hasící přístroje pro cnc stroje Bystročice, hasící systémy pro autobusy Bystročice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.