Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřička

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřička, hasicí přístroje Bystřička, školení na hasicí přístroje Bystřička, prodej hasicích systémů Bystřička, prodej hasicích přístrojů Bystřička, hasiva a hasicí příslušenství Bystřička, Tepostop Bystřička, firestop Bystřička, hasicí systémy Bystřička, hasicí zařízení Bystřička, hasicí přístroje Bystřička, požární ochrana Bystřička, stabilní hasicí zařízení Bystřička, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřička, automatický hasicí systém Bystřička, samočinný hasicí systém Bystřička, hasit CO2 Bystřička, hasit oxid uhličitý Bystřička, hasit s inergen Bystřička, čisté hasivo Bystřička, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřička, vodní hasící přístroj Bystřička, sněhový hasící přístroj Bystřička, pěnový hasící přístroj Bystřička, požární zabezpečení Bystřička, požární bezpečnost Bystřička, protipožární ochrana Bystřička, servisní organizace hasících přístrojů Bystřička, hasící syytémy serverovny Bystřička,hasící filter Bystřička, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřička, hasící systémy pro autobusy Bystřička, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.