Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřice pod Lopeníkem

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřice pod Lopeníkem, hasicí přístroje Bystřice pod Lopeníkem, školení na hasicí přístroje Bystřice pod Lopeníkem, prodej hasicích systémů Bystřice pod Lopeníkem, prodej hasicích přístrojů Bystřice pod Lopeníkem, hasiva a hasicí příslušenství Bystřice pod Lopeníkem, Tepostop Bystřice pod Lopeníkem, firestop Bystřice pod Lopeníkem, hasicí systémy Bystřice pod Lopeníkem, hasicí zařízení Bystřice pod Lopeníkem, hasicí přístroje Bystřice pod Lopeníkem, požární ochrana Bystřice pod Lopeníkem, stabilní hasicí zařízení Bystřice pod Lopeníkem, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřice pod Lopeníkem, automatický hasicí systém Bystřice pod Lopeníkem, samočinný hasicí systém Bystřice pod Lopeníkem, hasit CO2 Bystřice pod Lopeníkem, hasit oxid uhličitý Bystřice pod Lopeníkem, hasit s inergen Bystřice pod Lopeníkem, čisté hasivo Bystřice pod Lopeníkem, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřice pod Lopeníkem, vodní hasící přístroj Bystřice pod Lopeníkem, sněhový hasící přístroj Bystřice pod Lopeníkem, pěnový hasící přístroj Bystřice pod Lopeníkem, požární zabezpečení Bystřice pod Lopeníkem, požární bezpečnost Bystřice pod Lopeníkem, protipožární ochrana Bystřice pod Lopeníkem, servisní organizace hasících přístrojů Bystřice pod Lopeníkem, hasící syytémy serverovny Bystřice pod Lopeníkem,hasící filter Bystřice pod Lopeníkem, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřice pod Lopeníkem, hasící systémy pro autobusy Bystřice pod Lopeníkem, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.