Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřice pod Hostýnem

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřice pod Hostýnem, hasicí přístroje Bystřice pod Hostýnem, školení na hasicí přístroje Bystřice pod Hostýnem, prodej hasicích systémů Bystřice pod Hostýnem, prodej hasicích přístrojů Bystřice pod Hostýnem, hasiva a hasicí příslušenství Bystřice pod Hostýnem, Tepostop Bystřice pod Hostýnem, firestop Bystřice pod Hostýnem, hasicí systémy Bystřice pod Hostýnem, hasicí zařízení Bystřice pod Hostýnem, hasicí přístroje Bystřice pod Hostýnem, požární ochrana Bystřice pod Hostýnem, stabilní hasicí zařízení Bystřice pod Hostýnem, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřice pod Hostýnem, automatický hasicí systém Bystřice pod Hostýnem, samočinný hasicí systém Bystřice pod Hostýnem, hasit CO2 Bystřice pod Hostýnem, hasit oxid uhličitý Bystřice pod Hostýnem, hasit s inergen Bystřice pod Hostýnem, čisté hasivo Bystřice pod Hostýnem, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřice pod Hostýnem, vodní hasící přístroj Bystřice pod Hostýnem, sněhový hasící přístroj Bystřice pod Hostýnem, pěnový hasící přístroj Bystřice pod Hostýnem, požární zabezpečení Bystřice pod Hostýnem, požární bezpečnost Bystřice pod Hostýnem, protipožární ochrana Bystřice pod Hostýnem, servisní organizace hasících přístrojů Bystřice pod Hostýnem, hasící syytémy serverovny Bystřice pod Hostýnem,hasící filter Bystřice pod Hostýnem, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřice pod Hostýnem, hasící systémy pro autobusy Bystřice pod Hostýnem, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.