Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřice nad Pernštejnem

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřice nad Pernštejnem, hasicí přístroje Bystřice nad Pernštejnem, školení na hasicí přístroje Bystřice nad Pernštejnem, prodej hasicích systémů Bystřice nad Pernštejnem, prodej hasicích přístrojů Bystřice nad Pernštejnem, hasiva a hasicí příslušenství Bystřice nad Pernštejnem, Tepostop Bystřice nad Pernštejnem, firestop Bystřice nad Pernštejnem, hasicí systémy Bystřice nad Pernštejnem, hasicí zařízení Bystřice nad Pernštejnem, hasicí přístroje Bystřice nad Pernštejnem, požární ochrana Bystřice nad Pernštejnem, stabilní hasicí zařízení Bystřice nad Pernštejnem, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřice nad Pernštejnem, automatický hasicí systém Bystřice nad Pernštejnem, samočinný hasicí systém Bystřice nad Pernštejnem, hasit CO2 Bystřice nad Pernštejnem, hasit oxid uhličitý Bystřice nad Pernštejnem, hasit s inergen Bystřice nad Pernštejnem, čisté hasivo Bystřice nad Pernštejnem, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřice nad Pernštejnem, vodní hasící přístroj Bystřice nad Pernštejnem, sněhový hasící přístroj Bystřice nad Pernštejnem, pěnový hasící přístroj Bystřice nad Pernštejnem, požární zabezpečení Bystřice nad Pernštejnem, požární bezpečnost Bystřice nad Pernštejnem, protipožární ochrana Bystřice nad Pernštejnem, servisní organizace hasících přístrojů Bystřice nad Pernštejnem, hasící syytémy serverovny Bystřice nad Pernštejnem,hasící filter Bystřice nad Pernštejnem, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřice nad Pernštejnem, hasící systémy pro autobusy Bystřice nad Pernštejnem, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.