Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřice, hasicí přístroje Bystřice, školení na hasicí přístroje Bystřice, prodej hasicích systémů Bystřice, prodej hasicích přístrojů Bystřice, hasiva a hasicí příslušenství Bystřice, Tepostop Bystřice, firestop Bystřice, hasicí systémy Bystřice, hasicí zařízení Bystřice, hasicí přístroje Bystřice, požární ochrana Bystřice, stabilní hasicí zařízení Bystřice, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřice, automatický hasicí systém Bystřice, samočinný hasicí systém Bystřice, hasit CO2 Bystřice, hasit oxid uhličitý Bystřice, hasit s inergen Bystřice, čisté hasivo Bystřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřice, vodní hasící přístroj Bystřice, sněhový hasící přístroj Bystřice, pěnový hasící přístroj Bystřice, požární zabezpečení Bystřice, požární bezpečnost Bystřice, protipožární ochrana Bystřice, servisní organizace hasících přístrojů Bystřice, hasící syytémy serverovny Bystřice,hasící filter Bystřice, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřice, hasící systémy pro autobusy Bystřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.