Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystřec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystřec, hasicí přístroje Bystřec, školení na hasicí přístroje Bystřec, prodej hasicích systémů Bystřec, prodej hasicích přístrojů Bystřec, hasiva a hasicí příslušenství Bystřec, Tepostop Bystřec, firestop Bystřec, hasicí systémy Bystřec, hasicí zařízení Bystřec, hasicí přístroje Bystřec, požární ochrana Bystřec, stabilní hasicí zařízení Bystřec, lokální stabilní hasicí zařízení Bystřec, automatický hasicí systém Bystřec, samočinný hasicí systém Bystřec, hasit CO2 Bystřec, hasit oxid uhličitý Bystřec, hasit s inergen Bystřec, čisté hasivo Bystřec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystřec, vodní hasící přístroj Bystřec, sněhový hasící přístroj Bystřec, pěnový hasící přístroj Bystřec, požární zabezpečení Bystřec, požární bezpečnost Bystřec, protipožární ochrana Bystřec, servisní organizace hasících přístrojů Bystřec, hasící syytémy serverovny Bystřec,hasící filter Bystřec, hasící přístroje pro cnc stroje Bystřec, hasící systémy pro autobusy Bystřec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.