Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystrá nad Jizerou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystrá nad Jizerou, hasicí přístroje Bystrá nad Jizerou, školení na hasicí přístroje Bystrá nad Jizerou, prodej hasicích systémů Bystrá nad Jizerou, prodej hasicích přístrojů Bystrá nad Jizerou, hasiva a hasicí příslušenství Bystrá nad Jizerou, Tepostop Bystrá nad Jizerou, firestop Bystrá nad Jizerou, hasicí systémy Bystrá nad Jizerou, hasicí zařízení Bystrá nad Jizerou, hasicí přístroje Bystrá nad Jizerou, požární ochrana Bystrá nad Jizerou, stabilní hasicí zařízení Bystrá nad Jizerou, lokální stabilní hasicí zařízení Bystrá nad Jizerou, automatický hasicí systém Bystrá nad Jizerou, samočinný hasicí systém Bystrá nad Jizerou, hasit CO2 Bystrá nad Jizerou, hasit oxid uhličitý Bystrá nad Jizerou, hasit s inergen Bystrá nad Jizerou, čisté hasivo Bystrá nad Jizerou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystrá nad Jizerou, vodní hasící přístroj Bystrá nad Jizerou, sněhový hasící přístroj Bystrá nad Jizerou, pěnový hasící přístroj Bystrá nad Jizerou, požární zabezpečení Bystrá nad Jizerou, požární bezpečnost Bystrá nad Jizerou, protipožární ochrana Bystrá nad Jizerou, servisní organizace hasících přístrojů Bystrá nad Jizerou, hasící syytémy serverovny Bystrá nad Jizerou,hasící filter Bystrá nad Jizerou, hasící přístroje pro cnc stroje Bystrá nad Jizerou, hasící systémy pro autobusy Bystrá nad Jizerou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.