Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bystrá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bystrá, hasicí přístroje Bystrá, školení na hasicí přístroje Bystrá, prodej hasicích systémů Bystrá, prodej hasicích přístrojů Bystrá, hasiva a hasicí příslušenství Bystrá, Tepostop Bystrá, firestop Bystrá, hasicí systémy Bystrá, hasicí zařízení Bystrá, hasicí přístroje Bystrá, požární ochrana Bystrá, stabilní hasicí zařízení Bystrá, lokální stabilní hasicí zařízení Bystrá, automatický hasicí systém Bystrá, samočinný hasicí systém Bystrá, hasit CO2 Bystrá, hasit oxid uhličitý Bystrá, hasit s inergen Bystrá, čisté hasivo Bystrá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bystrá, vodní hasící přístroj Bystrá, sněhový hasící přístroj Bystrá, pěnový hasící přístroj Bystrá, požární zabezpečení Bystrá, požární bezpečnost Bystrá, protipožární ochrana Bystrá, servisní organizace hasících přístrojů Bystrá, hasící syytémy serverovny Bystrá,hasící filter Bystrá, hasící přístroje pro cnc stroje Bystrá, hasící systémy pro autobusy Bystrá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.