Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býšť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býšť, hasicí přístroje Býšť, školení na hasicí přístroje Býšť, prodej hasicích systémů Býšť, prodej hasicích přístrojů Býšť, hasiva a hasicí příslušenství Býšť, Tepostop Býšť, firestop Býšť, hasicí systémy Býšť, hasicí zařízení Býšť, hasicí přístroje Býšť, požární ochrana Býšť, stabilní hasicí zařízení Býšť, lokální stabilní hasicí zařízení Býšť, automatický hasicí systém Býšť, samočinný hasicí systém Býšť, hasit CO2 Býšť, hasit oxid uhličitý Býšť, hasit s inergen Býšť, čisté hasivo Býšť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býšť, vodní hasící přístroj Býšť, sněhový hasící přístroj Býšť, pěnový hasící přístroj Býšť, požární zabezpečení Býšť, požární bezpečnost Býšť, protipožární ochrana Býšť, servisní organizace hasících přístrojů Býšť, hasící syytémy serverovny Býšť,hasící filter Býšť, hasící přístroje pro cnc stroje Býšť, hasící systémy pro autobusy Býšť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.