Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býšovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býšovec, hasicí přístroje Býšovec, školení na hasicí přístroje Býšovec, prodej hasicích systémů Býšovec, prodej hasicích přístrojů Býšovec, hasiva a hasicí příslušenství Býšovec, Tepostop Býšovec, firestop Býšovec, hasicí systémy Býšovec, hasicí zařízení Býšovec, hasicí přístroje Býšovec, požární ochrana Býšovec, stabilní hasicí zařízení Býšovec, lokální stabilní hasicí zařízení Býšovec, automatický hasicí systém Býšovec, samočinný hasicí systém Býšovec, hasit CO2 Býšovec, hasit oxid uhličitý Býšovec, hasit s inergen Býšovec, čisté hasivo Býšovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býšovec, vodní hasící přístroj Býšovec, sněhový hasící přístroj Býšovec, pěnový hasící přístroj Býšovec, požární zabezpečení Býšovec, požární bezpečnost Býšovec, protipožární ochrana Býšovec, servisní organizace hasících přístrojů Býšovec, hasící syytémy serverovny Býšovec,hasící filter Býšovec, hasící přístroje pro cnc stroje Býšovec, hasící systémy pro autobusy Býšovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.