Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Býškovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Býškovice, hasicí přístroje Býškovice, školení na hasicí přístroje Býškovice, prodej hasicích systémů Býškovice, prodej hasicích přístrojů Býškovice, hasiva a hasicí příslušenství Býškovice, Tepostop Býškovice, firestop Býškovice, hasicí systémy Býškovice, hasicí zařízení Býškovice, hasicí přístroje Býškovice, požární ochrana Býškovice, stabilní hasicí zařízení Býškovice, lokální stabilní hasicí zařízení Býškovice, automatický hasicí systém Býškovice, samočinný hasicí systém Býškovice, hasit CO2 Býškovice, hasit oxid uhličitý Býškovice, hasit s inergen Býškovice, čisté hasivo Býškovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Býškovice, vodní hasící přístroj Býškovice, sněhový hasící přístroj Býškovice, pěnový hasící přístroj Býškovice, požární zabezpečení Býškovice, požární bezpečnost Býškovice, protipožární ochrana Býškovice, servisní organizace hasících přístrojů Býškovice, hasící syytémy serverovny Býškovice,hasící filter Býškovice, hasící přístroje pro cnc stroje Býškovice, hasící systémy pro autobusy Býškovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.