Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Byšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Byšice, hasicí přístroje Byšice, školení na hasicí přístroje Byšice, prodej hasicích systémů Byšice, prodej hasicích přístrojů Byšice, hasiva a hasicí příslušenství Byšice, Tepostop Byšice, firestop Byšice, hasicí systémy Byšice, hasicí zařízení Byšice, hasicí přístroje Byšice, požární ochrana Byšice, stabilní hasicí zařízení Byšice, lokální stabilní hasicí zařízení Byšice, automatický hasicí systém Byšice, samočinný hasicí systém Byšice, hasit CO2 Byšice, hasit oxid uhličitý Byšice, hasit s inergen Byšice, čisté hasivo Byšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Byšice, vodní hasící přístroj Byšice, sněhový hasící přístroj Byšice, pěnový hasící přístroj Byšice, požární zabezpečení Byšice, požární bezpečnost Byšice, protipožární ochrana Byšice, servisní organizace hasících přístrojů Byšice, hasící syytémy serverovny Byšice,hasící filter Byšice, hasící přístroje pro cnc stroje Byšice, hasící systémy pro autobusy Byšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.