Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bynovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bynovec, hasicí přístroje Bynovec, školení na hasicí přístroje Bynovec, prodej hasicích systémů Bynovec, prodej hasicích přístrojů Bynovec, hasiva a hasicí příslušenství Bynovec, Tepostop Bynovec, firestop Bynovec, hasicí systémy Bynovec, hasicí zařízení Bynovec, hasicí přístroje Bynovec, požární ochrana Bynovec, stabilní hasicí zařízení Bynovec, lokální stabilní hasicí zařízení Bynovec, automatický hasicí systém Bynovec, samočinný hasicí systém Bynovec, hasit CO2 Bynovec, hasit oxid uhličitý Bynovec, hasit s inergen Bynovec, čisté hasivo Bynovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bynovec, vodní hasící přístroj Bynovec, sněhový hasící přístroj Bynovec, pěnový hasící přístroj Bynovec, požární zabezpečení Bynovec, požární bezpečnost Bynovec, protipožární ochrana Bynovec, servisní organizace hasících přístrojů Bynovec, hasící syytémy serverovny Bynovec,hasící filter Bynovec, hasící přístroje pro cnc stroje Bynovec, hasící systémy pro autobusy Bynovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.