Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bylany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bylany, hasicí přístroje Bylany, školení na hasicí přístroje Bylany, prodej hasicích systémů Bylany, prodej hasicích přístrojů Bylany, hasiva a hasicí příslušenství Bylany, Tepostop Bylany, firestop Bylany, hasicí systémy Bylany, hasicí zařízení Bylany, hasicí přístroje Bylany, požární ochrana Bylany, stabilní hasicí zařízení Bylany, lokální stabilní hasicí zařízení Bylany, automatický hasicí systém Bylany, samočinný hasicí systém Bylany, hasit CO2 Bylany, hasit oxid uhličitý Bylany, hasit s inergen Bylany, čisté hasivo Bylany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bylany, vodní hasící přístroj Bylany, sněhový hasící přístroj Bylany, pěnový hasící přístroj Bylany, požární zabezpečení Bylany, požární bezpečnost Bylany, protipožární ochrana Bylany, servisní organizace hasících přístrojů Bylany, hasící syytémy serverovny Bylany,hasící filter Bylany, hasící přístroje pro cnc stroje Bylany, hasící systémy pro autobusy Bylany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.